מסלול רב-תחומי

המסלול הרב תחומי מאפשר לסטודנטים לבנות תכנית לימודים אישית מתוך התוכניות והקורסים הקיימים: צילום, ניו מדיה, מוסיקה חדשה ותקשורת חזותית, בנוסף ניתן לבחור קורסים מתוכנית עיר אקדמיה.

בניית התוכנית ומערכת השעות יעשו בליווי בית הספר ובאישורו, וזאת על פי כישורי המועמד וניסיונו האמנותי והמקצועי.
מומלץ להגיע ליעוץ מוקדם.

x